Úvod > Fakulta >

Mysli ako inovátor

Na tému Mysli ako inovátor bude hovoriť mladý, úspešný inovátor Michal Truban, zakladateľ WebSupport. Prednáška a diskusia bude o podnikaní, marketingu, investovaní, inšpirovaní a inováciách.
 
Dátum: 15. 11. 2016
Čas začiatku: 17:30
Čas ukončenia: 18:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Filozofická fakulta UMB - Aula Beliana - Tajovského 40
Odborný gestor: Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Inšpirovať mladých ľudí na ceste osobného rozvoja.Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:Sebarozvoj, motivácia, manažment, podnikanie, inovácie.
Ďalšie informácie-
Web: http://zadobe.sk/mysli-ako-inovator/
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB - KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/ 446 2311
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: