Úvod > Fakulta >

Prínos mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica

Čo sú mimovládne neziskové organizácie a aký je ich prínos na miestnej úrovni? Prečo byť dobrovoľníkom a aký prínos môžu mať mimovládne organizácie pre mňa?
 
Dátum: 9. 11. 2016
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P218 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD., KVEaRR, Ing. Katarína Vitálišová, PhD., KVEaRR
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KVEaRR
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 23 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: