Úvod > Fakulta >

Čo ovplyvňuje podnikateľské zámery slovenskej mládeže vo vidieckych regiónoch?

Dátum: 8. 11. 2016
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 14:40
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - seminárna miestnosť CRD - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Stanislav Kološta, PhD.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom je prešetrenie podnikateľských zámerov medzi študentmi posledného ročníku stredných škôl vo vidieckych regiónoch SR vo vzťahu ku konceptuálnym a individuálnym faktorom podnikania. Na základe výsledkov výskumu sa pokúsime zodpovedať dve výskumné otázky: 1. Čo ovplyvňuje zámer začať podnikať u slovenskej mládeže? 2. Aké odporúčania pre vzdelávaciu politiku naznačujú výsledky?
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Stanislav Kološta
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KVEaRR
E-mail:
stanislav.kolosta
Telefón: 048/ 446 2729
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: