Úvod > Fakulta >

Digitalizácia v manažmente – informačná a znalostná podpora pre rozhodovanie

Ako digitalizácia a IKT zvyšujú transparentnosť, rýchlosť a efektívnosť manažérskeho rozhodovania? Akcia realizovaná s aktívnou účasťou majiteľa a výkonného riaditeľa českej spoločnosti 1803sw, s.r.o, Ostrava zaoberajúcej sa vývojom a predajom aplikácií pre nákup a predaj. Prednáška priblíži reálne fungovanie softvérových nástrojov podporujúcich rozhodovanie s využitím IKT.
 
Dátum: 14. 11. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, EF UMB
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Dagmar  Kokavcová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
dagmar.kokavcova
Telefón: 048/446 2717
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: