Úvod > Fakulta >

Habilitačné konanie

Dátum: 26. 6. 2008
Čas začiatku: 9.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB v B. Bystrici, zasadačka č. 3
Odborný gestor: RVVČ aDŠ EF UMB - prof. Švantnerová, D. Gavalcová
Hlavný cieľ: 9.00 h - Ing. Provazníková
11.00 h - Ing. Kožiak
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika