Úvod > Fakulta >

Smart city – inteligentný prístup k rozvoju mesta

Prednáška je zameraná na predstavenie mimoriadne atraktívneho konceptu rozvoja miest – smart city. Venuje sa základným charakteristikám smart city, prístupom k rozvoju smart cities. Bližšie predstavuje Európsky prístup k smart city a benchmarking Európskych smart cities, ako aj dobré príklady z fungovania smart cities v Európe.
 
Dátum: 7. 11. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa P5 - nová budova
Odborný gestor: Ing. Kamila Borseková, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Kamila Borseková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
kamila.borsekova
Telefón: 048/446 6217
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: