Úvod > Fakulta >

Stavba a testovanie obchodných a investičných stratégií

Dátum: 9. 11. 2016
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P1 - nová budova
Odborný gestor: Ing. Tomáš Virdzek, PhD.
Hlavný cieľ: Seminár sa zameriava na vysvetlenie a názorné ukážky stavby a testovania výkonnosti vybraných obchodných a investičných stratégií, zostavených s využitím fundamentálnej a technickej analýzy.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Tomáš Virdzek
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
tomas.virdzek
Telefón: 048/446 2319
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: