Úvod > Fakulta >

Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

Dátum: 10. 11. 2016
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - učebňa U2 - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom 8. ročníka vedecko-popularizačnej akcie Regionálna súťažná prehliadka prác mladých štatistikov a demografov je aktivizácia študentov vysokých škôl, najmä zo stredoslovenského regiónu v prvotných kontaktoch s vedou, osobitne vytvorenie užšieho vzťahu k využívaniu kvantitatívnych metód v ekonómii, k štatistiky ako vede, ale aj k poznaniu aplikácie matematicko-štatistických metód. Parciálne ciele: a) tréning prezentovania a analyzovania výsledkov vlastného bádania; b) získanie zručností a skúseností s písaním vedeckých prác a statí; c) získanie skúseností z tímovej práce (v prípade kolektívnych prác). Víťazi prehliadky budú nominovaní na Prehliadku prác mladých štatistikov a demografov, ktorá bude v rámci 26. medzinárodného semináru Výpočtová štatistika v decembri 2016 v Bratislave.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Boďa, PhD.
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: vladimir.uradnicek@umb.sk, martin.boda@umb.sk
Telefón: 048/446 2140, 048/446 6617
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: