Úvod > Fakulta >

Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2015/2016 a Imatrikulácie študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica

Dátum: 10. 11. 2016
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostá aula - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť
Kategória: Iné
Rokovací jazyk:
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Horvátová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lucia.horvatova
Telefón: 048/446 6127
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: