Úvod > Fakulta >

Stretnutie zahraničných študentov s rektorom UMB

V mene rektora UMB, pána docenta Vladimíra Hiadlovského pozývame všetkých zahraničných študentov na slávnostné stretnutie na FPV a MV, v P4
 
Dátum: 19. 11. 2018
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, P4
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Hlavný cieľ: privítanie zahraničných študentov, predstavenie UMB a jej fakúlt


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
Web: http://https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/stretnutie-zahranicnych-studentov-s-rektorom.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrea  Bobáková
Titul: Mgr.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
andrea.bobakova
Telefón:
 
.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: