Úvod > Fakulta >

Ako úspešne riadiť projekty

Prednášajúci: Rudolf Christopher Takáč, riaditeľ 2BCognitus
 
Dátum: 28. 11. 2016
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 17:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň P218, hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Hlavný cieľ: Oboznámenie sa s novými trendami v projektovom riadení.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing., Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KEMP
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

prednáška PM 28-11-2016 - plagát.docx (16. 11. 2016 10:38:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: