Úvod > Fakulta >

Prednáška: "Občan ako klient štátu"

Príďte na prednášku a diskusiu so zástupcami štátnych a súkromných organizácií.
Pre reformu verejnej správy sú potrebné vaše názory.
Spíkri:
> Samuel Arbe, Operačný program Efektívna verejná správa
> Andrijana Adámek, Operačný program Integrovaná infraštruktúra
> Skarlet Ondrejčáková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
> Matej Šucha, managing partner v MINDWORX
 
Dátum: 23. 11. 2016
Čas začiatku: 14:15
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:> Ako robiť dobré reformy? > Aké sú aktuálne trendy vo verejnej správe a čo čaká Slovensko? > Aká je vízia informatizácie verejnej správy a ako by malvyzerať eGovernment? > Je slovenská verejná správa pripravená na fungovanie v digitálnej ekonomike? > Čo sa skrýva pod skratkou OGP? Ako vie nielen verejná správa efektívnejšie pracovať s dátami?
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Vitálišová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
katarina.vitalisova
Telefón: 048/446 2017
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: