Úvod > Fakulta >

Obhajoby dizertačných prác

Dátum: 23. 6. 2008
Čas začiatku: 10.00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB v B. Bystrici, zasadčka č. 3
Odborný gestor: RVVČaDŠ EF UMB v B. Bystrici- prof. Švantnerová, D. Gavalcová
Hlavný cieľ: 10.00 h -Ing. Šípková
12.00 h - Ing. Čerchlanová
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika