Úvod > Fakulta >

Rokovanie v práci manažéra: Zásady komunikácie so zamestnancami.

Prednáška/workshop v rámci predmetu Manažérska komunikácia s riaditeľom pobočky Poštovej banky v Banskej Bystrici - Ing. Vladimírom Laukom.
 
Dátum: 23. 11. 2016
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 08:50
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, T10 P115
Odborný gestor: doc. Ing. Mária Seková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom zásady manažérskej komunikácie so zamestnancami s využitím konkrétnych príkladov z podnikovej praxe.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:Komunikácia výsledkov, porada, individuálny rozhovor, problémový zamestnanec
 
Kontaktná osoba
Meno: Lukáš Smerek
Titul: Mgr. Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lukas.smerek
Telefón: 048/446 2732
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: