Úvod > Fakulta >

Medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD

Dátum: 5. 4. 2017
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, Tajovského 10, miestnosť 327
Odborný gestor: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.
Hlavný cieľ: Certifikácia zručností nemeckého jazyka
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
 
Kontaktná osoba
Meno: Eva Jurčáková
Titul: Mgr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KOJK
E-mail:
eva.jurcakova
Telefón: 048/446 2526
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: