Úvod > Fakulta >

V prvej línii - skúsenosti riaditeľa pobočky komerčnej banky

Katedra financií a účtovníctva si vás dovoľuje pozvať na workshop V prvej línii - skúsenosti riaditeľa pobočky komerčnej banky, ktorý bude viesť Ing. Peter Snopko z ČSOB, a.s. Bratislava. Workshop sa uskutoční 12. decembra 2016 o 9.05 v CA P2.
 
Dátum: 12. 12. 2016
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P2 - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom workshopu je ukázať zákulisie pobočky komerčnej banky. Študenti sa dozvedia aká je firemná kultúra práce na pobočke komerčnej banky, aké sú očakávania riaditeľa pobočky i jeho zamestnancov pri ich vzájomnej spolupráci. Získajú odpoveď na otázku, prečo je dôležité naplňať ekonomický plán pobočky, ale tiež budovať sociálny kapitál pobočky.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Komerčná banka, manažment pobočky, retailový process, motivácia zamestnancov
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
 
.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: