Úvod > Fakulta >

Stretnutie o kratkodobých mobilitách pre doktorandov

možnosti krátkodobých mobilít pre doktorandov v zahraničí
 
Dátum: 7. 12. 2016
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CRD, EF UMB
Odborný gestor: Doc. Ing. Vanda Maráková. PhD.
Hlavný cieľ: poskytnutie informácií o rozličných možnostiach mobility v zahraničí pre študentov 3. stupňa štúdia
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., Phd.
Organizácia:
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
.
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: