Úvod > Fakulta >

Uplatnenie vedeckých postupov pri riešení manažérsky zameraných vedeckých otázok

Prednášajúci: Tamara Rajic
 
Dátum: 15. 12. 2016
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 13:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - seminárna miestnosť CRD
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: Návrh metodiky, fáz a nástrojov pri riešení manažérsky zameraných projektov s diskusiou a prezentáciou čiastkových výstupov aktuálneho projektu.
Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Tematické okruhy:Manažment, marketing, riadenie projektov, vedecká metodológia
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - KEMP
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: 048/446 2711
 
Zoznam priložených súborov

Workshop.pdf (21. 12. 2016 12:40:54)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: