Úvod > Fakulta >

Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 10. 1. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. - dekan EF UMB
Kategória: Iné
Rokovací jazyk:
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Vaňová
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.vanova
Telefón: 048/446 2150
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: