Úvod > Fakulta >

Seminar Academica Turistica

Dátum: 10. 2. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - zasadačka č.2
Odborný gestor: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Hlavný cieľ: Trhový podiel návštevníkov z rusky hovoriacich krajín v cestovnom ruchu Slovenska (referuje Ing. Elena Šebová)
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:-
 
Kontaktná osoba
Meno: Diana Kvasnová
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica - KCRaSS
E-mail:
diana.kvasnova
Telefón: 048/446 22 19
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: