Úvod > Fakulta >

Štátne (súborné) skúšky z ekonómie, bakalárske skúšky

Dátum: 23. 6. 2008 - 2. 7. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB v B. Bystrici
Odborný gestor: ŠO EF UMB v B. Bystrici - Ing. Hiadlovský, A. Sumráková
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika