Úvod > Fakulta >

Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva.

Guvernér Národnej banky Slovenska, pán Jozef Makúch, prijal pozvanie na vystúpenie s prednáškou v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK). Prednáška bude venovaná aktuálnym otázkam centrálneho bankovníctva.
 
Dátum: 15. 3. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je priblížiť najaktuálnejšie témy z oboch oblastí centrálneho bankovníctva, z oblasti menovej politiky i regulácie finančného trhu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Centrálne bankovníctvo, cenová stabilita, kvantitatívne uvoľňovanie, stabilita finančného trhu.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bysrtrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: +421484466322
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: