Úvod > Fakulta >

Študenti-Podniky-Univerzity

6. ročník fórumu "Študenti-Podniky-Univerzity (Etudiants-Entreprises-Universités)", ktorý je organizovaný SFUI- Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (IUFS -Institut universitaire francais-slovaque). Podujatie sa zameriava na rozvoj spolupráce medzi univerzitami a podnikovou sférou, ktoré medzi sebou komunikujú najmä vo francúzskom jazyku.
 
Dátum: 23. 3. 2017
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 01 Karlova Ves
Odborný gestor: doc. Ing. Jana Marasová, PhD., Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentácia frankofónnych študijných programov na EF UMB, spolupráca s francúzskymi podnikmi na SlovenskuKategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Frankofonne študijné programy, francúzske podniky
Ďalšie informácie -
Web: http://iufs.sk/fr/iufs/evenements/item/627-forum-etudiants-entreprises-universites-2017
 
Kontaktná osoba
Meno: Žaneta Lacová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
zaneta.lacova
Telefón: 048/ 446 2616
 
Zoznam priložených súborov

sponsoring-2017-V2-FR-SK.pptx.pdf (7. 2. 2017 12:35:57)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: