Úvod > Fakulta >

Univerzita a prax na spoločnej ceste

Milí študenti, pozývame vás na neformálne stretnutie so zástupcami podnikov, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2017 o 14,00 v miestnosti CRD (Centrum rozvoja doktorandov, prízemie) na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica. Zámerom spoločného stretnutia je priblížiť prax študentom Katedry ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB a na druhej strane – podnikom – poskytnúť priestor na prezentáciu konkrétnych aktivít (brigády, stáže, projekty a iné), ktorými môžu zapojiť študentov do reálneho biznisu.
 
Dátum: 21. 2. 2017
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov - prízemie č. 007
Odborný gestor: Ing. Lenka Theodoulides, PhD., MBA
Hlavný cieľ: Zámerom spoločného stretnutia je priblížiť prax študentom Katedry ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB a na druhej strane – podnikom – poskytnúť priestor na prezentáciu konkrétnych aktivít (brigády, stáže, projekty a iné), ktorými môžu zapojiť študentov do reálneho biznisu.
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, ľudské zdroje, podnikateľské zručnosti
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Lenka Theodoulides
Titul: Ing., PhD., MBA
Organizácia: EF UMB, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
E-mail:
lenka.theodoulides
Telefón: 048/ 446 2717
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka na stretnutie.docx (8. 2. 2017 12:12:58)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: