Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Health Tourism - the Concept, Form, Scope and Condition of its Development

Dr. hab. Andrzej Hadzik, Higher School of Banking in Poznan, Poland
 
Dátum: 20. 2. 2017
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, posl. P5
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: -
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Hadzik plagat 2017.pdf (9. 2. 2017 9:10:50)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: