Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Risks in the Context of Travel and Tourism (Impact of Terrorism in Tourism)

Dr. Marek Zawartka, the Academy of Physical Education in Katowice, Poland
 
Dátum: 7. 3. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, posl. P219
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: -
 
Zoznam priložených súborov

Zawartka_2017.pdf (9. 2. 2017 9:09:42)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: