Úvod > Fakulta >

Predstavenie CFA Institute University Recognition Program na Univerzite Mateja Bela in Banska Bystrica

Predstavenie programu CFA Institute University Recognition Program pre študentov študijných odborov Financie bankovníctvo a investovanie na I. a II. stupni štúdia, ktoré ako prvé na Slovensku spĺňajú najprísnejšie kritériá CFA Institute so zameraním na prax.
 
Dátum: 20. 2. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: CAP2 (nová budova)
Odborný gestor: doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom tohto workshopu je predstavenie CFA Institute University Recognition Programu a príležitosí pre študentov získať špeciálne štipendium na skúšku CFA certifikát Level I.
Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:CFA, financie, investovanie
Ďalšie informácie
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Michal Mešťan
Titul: Ing.
Organizácia: Katedra financií a účtovníctva EF UMB
E-mail:
michal.mestan
Telefón: 0421 914 275 007
 
Zoznam priložených súborov

Invitation_URP Matej Bel University.pdf (15. 2. 2017 15:41:14)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika