Úvod > Fakulta >

Verejná doprava vo vzťahu k ekonomike regiónu

Pozývame Vás na prednášku z praxe, týkajúcu sa verejnej dopravy vo vzťahu k ekonomike regiónu. Prednášajúci: Mgr. Marek Modranský, člen výkonného výboru v prestížnej medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP (Union Internationale des Transport Publics) a špecialista na udržateľnú mobilitu v mestách a aglomeráciách s preferenciou ekologických foriem dopravy.
 
Dátum: 21. 2. 2017
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, poslucháreň 115
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom odbornej prednášky z praxe je priblížiť študentom predmetu Dopravné služby v cestovnom ruchu fungovanie verejnej dopravy na Slovensku vrátane jej financovania.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika