Úvod > Fakulta >

Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou

Pozývame Vás na vedecké zasadnutie KEMP spojené s obhajobou pracovných verzií dizertačných prác. Počas zasadnutia budú prezentované a diskutované nasledovné dizertačné práce: Ing. Viera Ďuríková: Tvorivosť v práci manažéra (o 9:00 hod.), Ing. Daša Václavíková: Sloboda v práci - nový prístup k práci s ľuďmi v pracovnom procese (o 11:00 hod.), Ing. Marek Krištof: Špecifiká finančnej analýzy podniku emitujúceho cenné papiere v Slovenskej republike s dôrazom na jeho kapitálovú štruktúru (o 13:00 hod.)
 
Dátum: 9. 3. 2017
Čas začiatku: 9:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka č. 2, dekanát EF UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Hlavný cieľ: Malá obhajoba dizertačnej práce a súvisiaca diskusia.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:ľudské zdroje, finančná analýza, manažment
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľuboš Elexa
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB, Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
E-mail:
lubos.elexa
Telefón: 048/446 2711
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika