Úvod > Fakulta >

Prednáška na tému: Cena a jej úloha v marketingu cestovnej kancelárie

Pozývame Vás na prednášku z praxe o cene a jej úlohe v marketingu cestovnej kancelárie. Prednášajúcim bude Ing. Tibor Bajaník, riaditeľ cestovnej kancelárie FIFO.
 
Dátum: 1. 3. 2017
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, miestnosť PO2 (aula v starej budove pri Keynes Café)
Odborný gestor: Ing. Radka Marčeková, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom odbornej prednášky z praxe je priblížiť študentom tvorbu ceny a cenovú politiku v marketingu cestovnej kancelárie.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Radka Marčeková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
radka.marcekova
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika