Úvod > Fakulta >

Stretnutie s ukrajinskými študentmi

stretnutie pre študentov z Ukrajiny s cieľom propagácie možností štúdia na fakultách UMB
 
Dátum: 10. 3. 2017
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, room P1
Odborný gestor: Doc. Ing. Vanda Maráková. PhD.
Hlavný cieľ: predstaviť možnosti štúdia potenciálnym uchádzačom z UkrajinyKategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:štúdium a jeho možnosti
Ďalšie informácieHlavným usporiadateľom tohto stretnutia je Rektorát UMB v Banskej Bystrici.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., Phd.
Organizácia: Ekonomická Fakulta UMB v B.B.
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: