Úvod > Fakulta >

Slovensko očami zahraničných študentov

diskusia k téme rozličných skúseností zahraničných študentov počas pobytu na Slovensku
ako zahraniční študenti vnímajú Slovensko
 
Dátum: 7. 3. 2017 - 7. 2. 2017
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Mo-mo café, EF UMB
Odborný gestor: Doc. Ing. Vanda Maráková. PhD.
Hlavný cieľ: workshop k interkultúrnym hodnotám a tolerancii. Moderovaná beseda so zahraničnými študentami o ich pozitívnych, ale aj negatívnych skúsenostiach z pobytu na Slovensku.


Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc., Ing., Phd.
Organizácia: Ekonomická Fakulta UMB v B.B.
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
.
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

A3_EN_How_exchange_students_see_slovakia.pdf (27. 2. 2017 9:43:34)
Slovensko_ocami_zahranicnych_studentov.jpg (27. 2. 2017 8:59:10)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: