Úvod > Fakulta >

Beseda so zástupcami najväčšieho slovenského online kníhkupectva Martinus

Beseda s pani Evou Kianičkovou a pánom Martinom Štrbom na tému budovania vzťahov so zákazníkmi a online predaja sa uskutoční dňa 16. 03. 2017 o 12:15 v posluchárni T10P8 v anglickom jazyku.
 
Dátum: 16. 3. 2017
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB poslucháreň P8 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Lucia Bartková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať budovanie vzťahov so zákazníkmi a online predaj kníhkupectva Martinus.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Marketing, CRM, online obchod
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Lucia Bartková
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Inštitút manažérskych systémov
E-mail:
lucia.bartkova
Telefón: 052/426 2323
 
Zoznam priložených súborov

martinus AJ.docx (1. 3. 2017 14:41:09)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: