Úvod > Fakulta >

Manažment kľúčových zákazníkov v praxi

Pozývame Vás na prednášku absolventov EF UMB Ing. Michala Valkoviča (team leader P&G ) a Ing. Zuzany Hybskej (key account manžérka P&G) na tému manažment kľúčových zákazníkov v praxi. Prednáška približuje a vysvetľuje princípy riadenia vzťahov so zákazníkmi na B2B trhu na príklade spoločnosti Procter & Gamble v podmienkach Slovenskej republiky. Súčasťou prednášky bude predstavenie projektu P&G akadémie a možnosti zapojenia študentov do projektu. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
Dátum: 13. 3. 2017
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P218 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Zuzana Huliaková
Hlavný cieľ: Hlavným cieľom prednášky je oboznámiť študentov s reálnou aplikáciou Manažmentu kľúčovných zákazníkov (KAM) v praxi na príklade spoločnosti Procter & Gamble na Slovensku.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Riadenie vzťahov so zákazníkom (CRM), dôležitosť CRM na B2B trhu – odlišnosť prístupu , manažment kľúčových zákazníkov v praxi, kto sú kľúčoví zákazníci
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Huliaková
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB -KEMP
E-mail:
zuzana.huliakova
Telefón: 048/446 2314
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: