Úvod > Fakulta >

Exkurzia - Maďarsko Szentendre

V rámci jednodňovej exkurzie je plánovaná návšteva Regionálneho environmentálneho centra pre strednú a východnú Európu na ostrove Szentendre (nad Budapešťou), hvezdárne v Hurbanove a baziliky v Ostrihome.
Bližšie informácie k podujatiu: katarina.orsagova@umb.sk, viktoria.dolinska@umb.sk
 
Dátum: 31. 3. 2017
Čas začiatku: 06:00
Čas ukončenia: 21:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu (REC), Szentendre, Maďarsko
Odborný gestor: Katedra ekonómie, Ing. Katarína Orságová, PhD.; doc. PhDr. Viktória Dolinská, PhD.
Hlavný cieľ: Rozšíriť vedomosti študentov v oblasti cestovného ruchu, zvýšiť environmentálne povedomie a medzikultúrnu toleranciu u študentov. Študenti spoznajú potenciál ostrova Szentendre, z pohľadu cestovného ruchu a jeho environmentálne hodnoty. Značná časť ostrova Szentendre v Maďarsku patrí k chráneným prírodným a vodoochranárskym oblastiam, nakoľko je ostrov dôležitým zdrojom pitnej vody pre hlavné mesto Budapešť. Je tam vybudovaný náučný chodník s možnosť orientácie cez aplikáciu na smartphone. Počas exkurzie plánujeme navštíviť aj kultúrno-historické pamiatky nachádzajúce sa v blízkosti ostrova a to Baziliku - Ostrihom a hvezdáreň v Hurbanove.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Rozvoj cestovného ruchu, poznávanie prírodného a kultúrneho potenciálu a udržateľný rozvoj územia v prihraničných oblastiach, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika v rámci udržateľnosti projektu "Klímapark".
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Orságová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra ekonómie
E-mail:
katarina.orsagova
Telefón: 048/446 2615
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: