Úvod > Fakulta >

Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime

Srdečne Vás pozývame na prednášku poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime.
Prednášky sa uskutočnia:
13.3.2017 - 09,05 hod.- 10,25 hod. poslucháreň P1
14.3.2017 - 12,15 hod.- 13,35 hod. poslucháreň P1
15.3.2017 - 12,15 hod.- 13,35 hod. poslucháreň P1
16.3.2017 - 10,40 hod.- 12,00 hod. poslucháreň P1
 
Dátum: 13. 3. 2017 - 16. 3. 2017
Čas začiatku: 10:25
Čas ukončenia: 13:35
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P1, P2 - nová budova
Odborný gestor: Katedra ekonómie v spolupráci s Katedrou financii a účtovníctva EF UMB
Hlavný cieľ: Ponúknuť poslucháčom možnosť oboznámiť sa so znením prednášky popredného európskeho ekonóma prof. Rolanda Vaubela.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1.VEREJNÁ VOĽBA A ANALÝZA MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCII; 2.VEREJNÁ VOĽBA A ANALÝZA MONETÁRNEJ POLITIKY A EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY; 3.VEREJNÁ VOĽBA A ANALÝZA MEDZINÁRODNÉHO MENOVÉHO FONDU; 4.VEREJNÁ VOĽBA, ANALÝZA SECESIE A VYSTÚPENIA Z EÚ
Ďalšie informácieRoland Vaubel is Professor of Economics at the University of Mannheim,Germany. He has received a B.A. in Philosophy, Politics and Economics fromthe University of Oxford, an M.A. from Columbia University, New York.
Web: http://vaubel.vwl.uni-mannheim.de/4101.0.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: doc., PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
marian.suplata
Telefón: 048/446 2614
 
Stručný životopis:
Roland Vaubel je profesorom ekonómie na Univerzite v Mannheime.Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde,na Univerzite Columbia v New Yorku a na Univerzite Kiel.Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame,ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu.Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológii. Je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organization“a členom renomovaných redakčných vedeckých periodík „European Journal of Political Economy“;„Constitutional Political Economy“ a „Cato Journal“. Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne.
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Pozvánka_prof_Vaubel_2017.docx (7. 3. 2017 11:51:29)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: