Úvod > Fakulta >

Banskobystrický okrášľovací spolok. Dobrovoľnícke aktivity v meste Banská Bystrica.Ako pomáha skrášľovanie mesta v rozvoji cestovného ruchu.

Dátum: 8. 3. 2017
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P8 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing.Ľudmila Elexová, PhD.
Hlavný cieľ: Predstaviť dobrovoľnícke aktivity Banskobystrického okrášľovacie spolku a ich prínos k rozvoju cestovného ruchu mesta BB.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Kultúrny a mestký cestovný ruch
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila Elexová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB - Katedra cestovného ruchu
E-mail:
ludmila.elexova
Telefón: 048/446 2214
 
Zoznam priložených súborov

Diana Javorčíková_pozvánka.pdf (7. 3. 2017 16:36:34)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: