Úvod > Fakulta >

Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09

Dátum: 30. 6. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB v B. Bystrici
Odborný gestor: RVVČ EF UMB v B. Bystrici - prof. Švantnerová, D. Gavalcová
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika