Úvod > Fakulta >

Otvorenie detského centra "Trpaslík.“

Pri príležitosti 40. výročia vzniku Ekonomickej fakulty UMB si Vás dovoľujeme pozvať na oficiálne otvorenie detského kútika pre deti zamestnancov a študentov fakulty.
 
Dátum: 9. 3. 2017
Čas začiatku: 11:30
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Detské centrum Trpaslík (suterén, priestory bývalej posilňovne), Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Hlavný cieľ: Uviesť do prevádzky detské centrum.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Vyrovnaný osobný a pracovný život, kariéra a deti.
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/pg/Zadobe/photos/?tab=album&album_id=1392033894151719
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Murray Svidroňová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB Banská Bystrica - KVEaRR, ZADOBE
E-mail:
maria.murraysvidronova
Telefón: 048/446 2311
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: