Úvod > Fakulta >

Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťového hotela

Prednáška úspešného absolventa pre študentov - skúsenosti z riadenia hotelov Baltschug Kempinski v Moskve a Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel
 
Dátum: 14. 3. 2017
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:40
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:hotel, hotelová sieť, manažment hotela, Ing. Rudolf Križan, BHP
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 21 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: