Úvod > Fakulta >

Horehronie z pohľadu destinačného manažmentu

Dátum: 20. 3. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - poslucháreň P115 - hlavná budova
Odborný gestor: Ing. Milan Gemzický, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh a Klastra Horehronie
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je oboznámiť študentov s uplatňovaním destinačného manažmentu na príklade Horehronia.
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Manažment cieľového miesta
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľubica Šebová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lubica.sebova
Telefón: 048/446 2216
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: