Úvod > Fakulta >

Prezentácia frankofónneho štúdia de L´ldrac Business School

prezentácia frankofónneho štúdia
 
Dátum: 15. 3. 2017
Čas začiatku: 14:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta, miestnosť P2
Odborný gestor: oddelenie frankofónneho štúdia EF UMB, Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Hlavný cieľ: prezentácia možnosti štúdia
Kategória: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Philippe  Barberet
Titul: riaditeľ
Organizácia: L´ldrac Business School
E-mail: phil.barberet@gmail.com
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: