Úvod > Fakulta >

Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., Finančné riaditeľstvo SR

Prednáška určená pre študentov odboru cestovného ruchu. Odborník bude prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky v cestovnom ruchu.
 
Dátum: 28. 3. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, T10 P219
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Prezentovať aktuálne dáta z oblastí daní a daňovej politiky, možnosti stimulácie rozvoja cieľových miest cestovného ruchu.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Dane, daňová politika, daň z ubytovania
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: