Úvod > Fakulta >

Projektový deň EF UMB

.
 
Dátum: 23. 3. 2017
Čas začiatku: 12:30
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB NB-U7
Odborný gestor: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
Hlavný cieľ: Poskytnutie užitočných informácií ohľadom prípravy, podávania a riešenia projektov rôznych grantových schém.Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie: .
Tematické okruhy:projekty
Ďalšie informácie.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ivan Sedliačik
Titul: .
Organizácia: .
E-mail:
ivan.sedliacik
Telefón: .
 
.
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Pozvanka23032017.pdf (20. 3. 2017 8:34:46)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: