Úvod > Fakulta >

Ing. Viktória Bieliková - Aktuálne problémy cestovných kancelárií

Prednáška úspešného absolventa pre študentov - skúsenosti z riadenia cestovných kancelárií Slovakoturist, Ruefa Reisen a Satur Wien.
 
Dátum: 20. 3. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň 2
Odborný gestor: doc. Ing. Ján Orieška, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:cestovná kancelária, manažment cestovnej kancelárie
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Orieška
Titul: doc., Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
jan.orieska
Telefón: 048/446 2218
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: