Úvod > Fakulta >

Ing. Roman Švec, Ph. D. - Gurmánský cestovní ruch

Prednáška hostujúceho pedagóga v rámci programu Erasmus z Vysokej školy technickej a ekonomickej v Českých Budějovicích v Českej Republike
 
Dátum: 20. 3. 2017
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ing. Roman Švec, Ph. D., jedlo, gurmánsky cestovný ruch, turisti
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: