Úvod > Fakulta >

Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment horského hotela

Prednáška úspešného absolventa - riaditeľa hotela FIS Jasná
 
Dátum: 21. 3. 2017
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, poslucháreň 115
Odborný gestor: doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
Hlavný cieľ: Prednáška pre študentov
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Ing. Jaroslav Kubaľa, manažment hotela, horský hotel, trendy v manažmente
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Andrej Malachovský
Titul: doc., Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
andrej.malachovsky
Telefón: 048/446 2211
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: