Úvod > Fakulta >

Ekonomatograf: Rogue Trader

Talent and Research Centre v spolupráci s Inštitútom sporenia a investovania a Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici si vás dovoľujú pozvať na na podujatie s názvom Ekonómatograf. Predmetom prvého premietania a diskusie pre študentov a zamestnancov EF UMB bude film Rogue Trader. Predbežne sa podujatie uskutoční v Talent and Research Centre (stará budova 3. poschodie). Na podujatie sa prihláste prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/10twgkfs0qM41xdyQRNSOBVz5D7qIZQplLOAV3MZMffY (toto riešenie má slúžiť na výber vhodnej miestnosti, ak by boli kapacitné možnosti Talent and Research centre nedostatočné).
 
Dátum: 22. 3. 2017
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 19:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Talent and Research Centre (3 poschodie v starej budove)
Odborný gestor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom Ekonomatografu je vytvorenie zaujímavého podujatia pre študentov a zamestnancov EF UMB za účelom posilnenia budovania komunity ekonómov.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Investovanie, filmy, komunita
Ďalšie informácie
Web: http://www.facebook.com/events/993277870804775/
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Šebo
Titul: doc., JUDr., Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jan.seboa
Telefón: 048/446 2319
 
Zoznam priložených súborov

Plagát_RogueTrader.png (21. 3. 2017 11:18:26)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: