Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Social Media as a Tool for Knowledge Transfer in Tourism Destinations

Dr. Sebastian Kopera, Jagiellonian University in Cracow, Poland
 
Dátum: 3. 4. 2017
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, posl. P5
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Social Media as a Tool for Knowledge Transfer in Tourism Destinations
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 446 2178
 
Zoznam priložených súborov

Kopera_2017.pdf (21. 3. 2017 11:57:07)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: