Úvod > Fakulta >

Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Case Studies on Social Media in Tourism

Dr. Sebastian Kopera, Jagiellonian University in Cracow, Poland
 
Dátum: 4. 4. 2017
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, posl. P219
Odborný gestor: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: Case Studies on Social Media in Tourism
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Ďalšie informácie
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 446 2178
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Kopera_2017.pdf (21. 3. 2017 12:02:29)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: